נגישות לאנשים עם מוגבלות

אנשים עם מוגבלויות מהווים 20% מן האוכלוסייה. אדם עם מוגבלות מוגדר לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כאדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.

עמותת אנוש פועלת לקידום תחום בריאות הנפש ובמסגרת זו פועלת גם לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות נפשית. כחלק מעשייתה זו רואה העמותה חשיבות רבה בקידום הנגישות לאנשים עם מוגבלות בישראל, והינה מספקת שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות נפשית. העמותה פועלת עוד להנגשה פיזית של מרכזי השירות השונים של העמותה ברחבי הארץ.

התאמות נגישות בעמותת אנוש  (נגישות מבנים ונגישות השירות)

אנו פועלים להנגשת כלל מרכזי העמותה. בטבלה המצורפת ניתן למצוא את הסדרי הנגישות לכל אחד ממרכזים אלה.
בכל פעילויותיה של אנוש יש צוות שיקומי המעניק שירות לאנשים עם מוגבלות נפשית.
בכל אחד מהמרכזים שלנו ניתן להיעזר באיש צוות לטובת הסדרי נגישות.

לחצו כאן לטבלת הסדרי נגישות במרכזי העמותה

גלישה קלה ונוחה לכולם

המדיום האינטרנטי הוא הזירה שבה יכולים אנשים עם מוגבלות לפעול באופן חופשי – כל עוד המדיום נגיש עבורם.
בעמותת אנוש אנו פועלים רבות על מנת לאפשר לאנשים עם מוגבלות ראייה, מוטוריקה, שמיעה וכן לבעלי לקויות קוגניטיביות, לגלוש באתר בקלות ובנוחות. האתר כולו פותח מראש באופן נגיש, ברמת הנגשה AA, בהתאם להוראת תקן ישראלי 5568- “קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט”.

פניות בנושא נגישות

לשירותכם, מונה בעמותה “רכז נגישות”, מר ידידיה זלינגר, אשר מתפקידו להוביל ולרכז את פעילות הנגישות בעמותה, ולשמש כתובת לכל פנייה בנושא. לכל פנייה או בקשה בנושא נגישות, ניתן לפנות לרכז הנגישות בטלפון שמספרו: 074-7556132 או 074-7556119, באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: yedidyas@enosh.org.il , באמצעות הדואר בכתובת: רח’ משה דיין 30, ת.ד 181 כפר סבא או באמצעות טופס “צור קשר”: